Bullebakken: Het Oppotten

Slachtoffers van bullebakken hebben te vaak de neiging om hun negatieve emoties maar niet te uiten om 'het' niet nog erger te maken. Ze internaliseren hun emoties, zo noemen psychologen dat proces. De slachtoffers stoppen die gevoelens vaak diep weg in een hokje in hun brein. Deurtje dicht, sleutel weggooien en maar hopen dat die slechte ervaringen nooit zullen ontsnappen.

Soms lukt dat, maar vaak zal het oppotten van die emoties ook leiden tot een explosie. Dat noemt men 'bottle and burst', een effect dat goed vertaald kan worden met 'oppotten en uitbarsten'. Op een bepaald ogenblik lukt het niet meer om al die opgebouwde stress binnenboord te houden en zul je plotseling agressief reageren op het gedrag van je bullebakken.
Dat je eindelijk assertief reageert betekent niet dat de bullebakken zullen inzien dat hun gedrag alle perken te buiten is gegaan. Nee, in de meeste gevallen zal men jouw uitbarsting zien als een bewijs dat je geestelijk niet stabiel genoeg bent, dat je niet goed in de groep past of dat 'ze' altijd gelijk hebben gehad.

Moet je dan altijd maar die negatieve gevoelens blijven oppotten om erger te voorkomen? Uiteraard is ook die oplossing niet de juiste. Oppotten zorgt voor een overdaad aan stress en dat leidt onherroepelijk tot overspannenheid, burn-out en depressie.

De enige juiste strategie om bullebakken met hun destructieve gedrag te laten stoppen is om leidinggevenden vroegtijdig te vragen om een veilige werkplek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten