Docente pleegt zelfmoord na bullebakken

Docente Caroline Dijkman heeft zichzelf uieindelijk van het leven beroofd omdat ze structureel door collega's werd gepest op haar werk. Ze werkte als docent biologie op het Sint-Maartenscollege in Maastricht, maar meldde zich in 2012 ziek met psychische klachten, naar eigen zeggen omdat collega's haar stelselmatig treiterden door haar werk af te kraken of vergaderingen te verplaatsen zodat ze er niet bij kon zijn. Driemaal verklaarde het schoolbestuur haar boventallig, en driemaal werd dat weer teruggedraaid. In augustus 2015 beroofde ze zichzelf van het leven.
In een afscheidsbrief schreef Dijkman dat ze door het gepest het leven niet meer zag zitten. Volgens haar had de schooldirectie onvoldoende ingegrepen.

Dit blijkt nu ook uit het kritische oordeel van een onafhankelijke onderzoekscommissie. De school heeft 'de klacht over pestgedrag niet tijdig en adequaat opgepakt en onderzocht', schrijven de deskundigen.

Eerder zei het schoolbestuur dat uit gesprekken was gebleken dat pesten 'absoluut niet aan de orde' was. 'We geloven wel dat zij het als pesten erváren heeft', zei bestuursvoorzitter André Postema in september 2015. De klachtencommissie van de school achtte de klacht van Dijkman destijds niet gegrond.

Vanwege de nalatige houding stelde weduwnaar Steven Schoevaart scholenkoepel LVO aansprakelijk voor het overlijden van zijn vrouw. Onlangs is hij met hen tot een overeenkomst gekomen, zegt Schoevaart. 'Het gaat om een vergoeding voor gederfde inkomsten en gemaakte medische kosten. Geen groot bedrag.'

De school erkent geen aansprakelijkheid voor het overlijden van Dijkman, zegt Schoevaart. De lafheid ten top.

De commissie die de situatie in opdracht van de LVO onderzocht, concludeert dat de school grote steken liet vallen. De school had 'op basis van eerdere signalen alerter moeten zijn op mogelijk pestgedrag'. Zo waren er eerder 'forse problemen' tussen medewerkers, maar werd daar weinig tegen ondernomen.

Toen Dijkman haar klacht indiende, wist de school bovendien dat de verhoudingen 'danig verstoord' waren. De school schrijft in 2013: 'Er was sprake van groepsvorming binnen de vaksectie, waardoor sommige leden zich buitengesloten voelden.' Bron.
[André Postema]
Bestuursvoorzitter André Postema werd niet gestraft voor zijn falen. Hij werd door zijn politieke vriendjes netwerk beschermd en werd zelfs voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De situatie werd echter onhoudbaar toen in juni 2018 de Inspectie voor het Onderwijs de eindexamens ongeldig verklaarde van 354 leerlingen van 'zijn' VMBO Maastricht. Op 10 juli 2018 trad Postema terug als fractievoorzitter in de Eerste Kamer vanwege deze kwestie en de kritiek binnen zijn eigen partij. Hij bleef uiteraard vastgeplakt aan zijn functie van bestuursvoorzitter, maar op 26 november 2018 stapte hij 'op verzoek' op en kreeg drie maandsalarissen mee. Het was allemaal de schuld van de Inspectie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten