Bullebakken en Diabetes

Het verband tussen bullebakken en (het ontstaan van) diabetes type-2 lijkt vergezocht, maar haal niet direct ongeïnteresseerd je schouders op. Ik zal het proberen uit te leggen.
Een langdurig wetenschappelijk onderzoek in Zweden onder 7,251 mannen van 47 tot 56 jaar oud bekeek na 35 jaar of er een mogelijk verband zou kunnen bestaan tussen voortdurende stress en (het ontstaan van) diabetes[1]. Na die 35 jaar bleken er in totaal 899 mannen last te hebben van diabetes type-2. Tegelijkertijd meldde 15.5% van die mannen dat ze permanent stress ondervonden als gevolg van problemen op het werk of in de thuissituatie. Nadat alle gegevens waren geanalyseerd en aangepast [leeftijd, socio-economische status, lichamelijke (in)activiteit, BMI en bloeddruk] kon worden vastgesteld dat stress een behoorlijke invloed had op het ontstaan van diabetes.

Nu levert bullebakken natuurlijk voortdurende stress op, maar daarmee is het verband tussen bullebakken en (het ontstaan van) diabetes type-2 uiteraard nog lang niet bewezen. Daar zijn wetenschappelijke onderzoeken voor bedoeld. En dus keken wetenschappers naar een cohort van 45,905 mannen en vrouwen[2]. Negen procent van de deelnemers rapporteerden het slachtoffer te zijn van bullebakken. Deze slachtoffers hadden een 46 procent grotere kans op het krijgen van diabetes type-2.

Het exacte mechanisme staat nog niet helemaal vast, maar daarnaar wordt nu wereldwijd onderzoek gedaan.

Mooi is dat. Ben je al slachtoffer van bullebakken, heb je ook nog eens een grotere kans op het krijgen van stressgerelateerde diabetes type-2.

[1] Novak et al: Perceived stress and incidence of Type 2 diabetes: a 35-year follow-up study of middle-aged Swedish men in Diabetic Medicine – 2013
[2] Xu et al: Workplace bullying and violence as risk factors for type 2 diabetes: a multicohort study and meta-analysis in Diabetologica – 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten