Rijkswaterstaat vs. Nicolette van Berkel

Nicolette van Berkel zit al meer dan twee jaar thuis nadat ze door een leidinggevende werd ziekgemeld. De resultaten van een derde onderzoek laten nog steeds op zich wachten. De reden daarvan lijkt me duidelijk: één van de hoofdrolspelers heeft verstek laten gaan. Nicolette van Berkel had vooraf aangegeven dat ze geen vertrouwen had in de leden van de commissie en dus kunnen we aannemen dat zij de oorzaak van de vertraging is.
We kunnen echter wel een inschatting maken van de uiteindelijke resultaten van dat onderzoek. Nicolette van Berkel heeft bij haar leidinggevenden namelijk geklaagd over pestgedrag. Daarop werd niet afdoende gereageerd. Pas veel later werden de beschuldigingen van seksuele intimidatie door haar geuit. Dat lijkt dus op een opgeklopte beschuldiging om 'de zaak' sterker te maken, maar het kan ook tegen je gaan werken als zaken op een tijdlijn worden gezet.

Nicolette van Berkel is bijzonder populair op sociale media en in toenemende mate wordt duidelijk dat ze haar vrienden en volgers actief aanstuurt om haar doel te bereiken. De acties van haar minions hebben al langer het karakter van harassment en stalking.

Zo, wat zullen de uitkomsten zijn van het onderzoek? Ik geloof dat er een ernstige vertrouwensbreuk tussen werkgever en werknemer is ontstaan door het verwijtbare gedrag van Nicolette van Berkel. Het gevolg daarvan zal zijn dat de rechter gevraagd zal worden het arbeidscontract te ontbinden.

Nog niet zo lang geleden zou Nicolette van Berkel aanspraak kunnen maken op een afkoopsom, de zogenaamde kantonrechtersregeling. Die hield in dat je per gewerkt jaar een maandsalaris mee naar huis kon nemen. Voor Van Berkel zou dat dus ongeveer (18 maal ca. €3,000 is) €54,000 betekenen. Omdat het een eenmalige uitkering betreft, wil de Belastingdienst graag 60% van die som ontvangen. Blijft over: €21,600.

Maar Nicolette van Berkel heeft een herintreding actief tegengewerkt (ze voldeed niet aan een dienstopdracht om zich in Leeuwarden op de afdeling Communicatie van Rijkswaterstaat te melden, ze kwam hoogstwaarschijnlijk niet opdagen bij het onderzoek en stuurde haar minons aan om collega's aan te vallen). Dus zou een rechter zou maar kunnen besluiten dat de vertrouwensbreuk geheel of ten dele aan haarzelf te wijten was.

Dan sta je dus met lege handen.

[Nicolette van Berkel is in de gelegenheid gesteld om opmerkingen en suggesties te maken, maar besloot dat niet te doen]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten