Bullebakken in het leger: Politiek wordt wakker

We weten zo langzamerhand dat de politiek bevolkt wordt door mannen en vrouwen die te beschermd werden opgevoed. Eenmaal politicus (of politica) en je weet dat een glanzende carrière voor je ligt, want je partijgenoten, je politieke netwerk zorgt wel een een baantje als burgemeester of voorzitter van een instelling als het plaksel op je tweede kamerzetel eindelijk loslaat.
Het gevolg van het leven in een beschermde omgeving is dat je niet of nauwelijks weet wat er écht in dit land afspeelt. De meest toegepaste houding is geen mening hebben over een onderwerp tot dat er excessen naar buiten komen.

Iedereen in ons land, behalve politici, wist dat er in onze strijdkrachten stelselmatig wordt gebullebakt, ontgroend en afgeknepen. Op grote schaal vindt machtsmisbruik plaats. De vakbond noemt deze kwalijke zaken eufemistisch 'inwijdingsrituelen'[1]. Die inwijdingsrituelen monden met enige regelmaat uit in seksueel misbruik en zelfs verkrachting.

De meest recente incidenten zorgden ervoor dat diverse militairen maar stopten bij het leger en een aantal moest behandeld worden voor de psychische schade die ze hebben opgelopen. Eén van hen deed zelfs een zelfmoordpoging. Na een aangifte bij de Marechaussee werden keiharde maatregelen genomen. Oneervol ontslag wegens wangedrag? Welnee, defensie heeft naar aanleiding van de genoemde incidenten vier militairen ontheven uit hun functie, overgeplaatst en hebben een negatief ambtsbericht gekregen. Er is bovendien een integriteitsmonitor aangesteld, een permanente werkgroep onder leiding van de bataljonsadjudant die deze thema's onderzoekt en bespreekbaar maakt.
Dat lijkt inderdaad nauwelijks op daadkrachtig ingrijpen. De realiteit is dat de meeste incidenten nog steeds in de doofpot verdwijnen, de slachtoffers worden overgeplaatst en de daders blijven ongestraft. Niets nieuws onder de zon, want dit gebeurt nog altijd in iedere grote organisatie. Kleine baasjes die hun eigen carrière proberen te beschermen.

De politiek eist opheldering[2]. Een onafhankelijke commissie wordt ingesteld omdat er volgens de Staatssecretaris, twijfels zijn ontstaan over de 'veilige werkomgeving' bij defensie[3]. Zucht.

[1] Algemeen Dagblad: 'Ontgroening Nederlandse soldaten moet onmiddellijk stoppen' – 2 november 2017. Zie hier.
[2] Volkskrant: Kamerleden willen onderzoek naar misbruikzaak Defensie – 18 september 2017. Zie hier.
[3] Volkskrant: Deze onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar werksfeer en 'wantoestanden' bij defensie – 22 november 2017. Zie hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten