Bullebakken: Toen en Nu

Een blik in het verleden
Als je aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog de machtigste mannen van de machtigste landen wilde opnoemen, dan kwam je al snel uit op een kort lijstje waarvan de namen zelfs nu nog ontzag of zelfs angst inboezemen.

In het toenmalige Deutschland had je natuurlijk Adolf Hitler (1889-1945, geboren in Braunau am Inn, een plaatsje gelegen in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie. Hij was van 1933 tot zijn dood dictator van het Duitse Rijk. Zijn persoonlijke legereenheid was de Strumabteilung (SA) ofwel de bruinhemden.

Iets zuidelijker had je Benito Mussolini (1883-1945), een Italiaanse politicus en schertsgeneraal, die tussen 1922 en 1943 zichzelf tot minister-president van Italië uitriep. Zijn persoonlijke legereenheid bestond uit fascisten, de zwarthemden.

In Spanje was Francisco Franco y Bahamonde (1892-1975) kortweg Franco de absolute alleenheerser. Franco was een waardeloos veldheer en had uiteindelijk de steun van Nazi-Duitsland nodig om het verzet te breken. Hitler stuurde duikbommenwerpers om de Spaanse plaats Guernica te bombarderen, een wandaad die door Picasso vereeuwigd werd. Het wa een goede oefening voor Hitler's luchtmacht gebleken.

De Georgiër Ioseb dze Besarionis Dzjoegasjvili (1878-1953) vond het nuttiger om zichzelf opnieuw uit te vinden door zijn naam te veranderen in Iosif Vissarionovitsj Stalin, kortweg Stalin. Hij was zo paranoia dat niemand zijn of haar leven zeker was. Iedereen kon plots slachtoffer van de grillen van Stalin worden. Als je geluk had werd je naar de Goelag Archipel gestuurd. Zo niet, dan moest je hopen op een snelle dood.

Het zijn de vier dictators die samen de Tweede Wereldoorlog deden ontvlammen. Bij bullebakken gaan machtswellust en waanzin vaak samen. Laat een bullebak zijn gang gaan en de wereld komt in vuur en vlam te staan.

Terug naar de toekomst
In de Verenigde Staten heeft de narcistische Donald Trump (1946) de macht in de schoot geworpen gekregen. Trump is volstrekt ongeschikt voor zijn taak en is niet gehinderd door enig besef van oorzaak en gevolg. Landen, die van oudsher bondgenoten zijn geweest, stoot hij af, terwijl hij zich bijzonder thuis lijkt te voelen bij 'soortgenoten'.

In Rusland zien we dat onder Vladimir Putin (1952) oude tijden herleven: lijfeigenen en een kleine superrijke toplaag. Vroeger bestond die toplaag uit de Tsaar en de edelen, nu uit Putin en zijn graaiende vriendjes. Het is een kleptocratie geworden.

Turkije is ook al afgedwaald van de democratische weg en Recep Tayyip Erdoğan (1954) heeft alle tegenstanders ontslagen of in het gevang geworpen. De man heeft zichzelf de absolute macht toegeëigend. Familieleden komen op belangrijke plaatsen terecht en Turkije is steeds meer een rechteloos land geworden.

We vrezen dat de kans levensgroot aanwezig is dat de geschiedenis zich gaat herhalen. L'histoire se repête.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten