Leen Schaap: Een bullebak die tegengas kreeg

De Amsterdamse brandweer zit diep in de problemen en een cultuuromslag was gewenst. Zoals wel vaker gebeurde wilde Burgemeester Van der Laan daadkrachtig ingrijpen en hij koos in 2016 voor een buitenstaander.

Nu is zo'n oplossing wel vaker toegepast (militairen als leidinggevende bij de politie of burgers aangesteld als generaal) en hij mislukt altijd. De verschillen in culturen zijn zo groot dat beide partijen niet snappen waar de andere partij het over heeft.
Commissaris Leen Schaap (1962) had als leidinggevende bij de politie een 'stevige reputatie' opgebouwd en – hoewel zoiets bij de buitenwacht altijd goed overkomt – dat is juist een volstrekt verkeerde karaktereigenschap voor een moderne organisatie. Modern leidinggeven is namelijk sturen en niet opzichtig bullebakken om je zin door te drijven.

Brandweerlieden hebben een beroep waar je vaak dood en verderf tegenkomt. Daarmee zijn ze te vergelijken met politiemensen en ambulancebroeders. Ze delen dan ook de zogenaamde 'doodgravershumor', een vorm van humor die niet voor tere zieltjes geschikt is.

Het was dus te verwachten dat 'zijn' reorganisatie van de Amsterdamse brandweer volkomen zou gaan mislukken. Uiteraard is dat, volgens Leen Schaap, niet de schuld van Leen Schaap, maar van de onwil en tegenwerking van zijn ondergeschikten die druk bezig waren met het blussen van branden.

Zoals gezegd hebben brandweermannen en -vrouwen een harde vorm van humor en toen Leen Schaap ontdekte dat er een foto van hem circuleerde waarop iemand een Hitlersnorretje had getekend, deed hij niet wat een echte leider zou doen. Die zou net doen of hij het niet wist en was gewoon doorgegaan met zijn werk. Schaap maakte er iets groots van, deed zelfs aangifte tegen een 71-jarige oud-brandweerman. Hij was als vermoedelijk narcist immers gekrenkt[1].

Als wraak nam Leen Schaap eerst even alle extraatjes en faciliteiten van de gepensioneerde brandweerlieden af. Bovendien wil Leen Schaap ook dat het personeel binnenkort hun auto's niet meer op de kazerne zetten, als ze privé de stad ingaan. Kinderachtige reactie natuurlijk.
[Merel Ludwig (1982), de jonge partner van Leen Schaap]
De man zegt nu doodsbedreigingen te krijgen vanuit zijn eigen organisatie en dat hij beveiligd moet worden door de politie. Ik geloof daar niets van: bij de Amsterdamse politie was men namelijk allang blij dat Leen Schaap weggepromoveerd werd. Bij de politie werd hij namelijk ook al door zijn eigen personeel beschimpt, bespuugd en zelfs bedreigd.

De huidige problemen hadden allemaal voorkomen kunnen worden als burgemeester Van der Laan de juiste persoon op de juiste plaats had gezet, maar er moest even een nieuwe plek worden gezocht voor de bij de politie onhoudbare Leen Schaap.

Het vervolg van deze netelige kwestie is hier, hier en hier te lezen.

[1] Tokorev et al: Leader dark traits, workplace bullying, and employee depression: Exploring mediation and the role of the dark core in Journal of Abnormal Psychology - 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten