De diepe val van Nurten Albayrak

Nurten Albayrak (1965) heeft slechts een HBO-opleiding 'personeel & arbeid' plus de studie 'sociologie van arbeid en organisatie' aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Deze twee wazige opleidingen maakten haar uiteraard bijzonder geschikt om in 2004 als algemeen directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te worden aangesteld. Dat had uiteraard helemaal niets te maken met haar Turkse achtergrond of het feit dat ze een vrouw was.
Albayrak kon echter niet met de status omgaan en in het voorjaar van 2012 was duidelijk dat ze niet meer te handhaven was. Ze gedroeg zich als een bullebak. Albayrak was bovendien in opspraak geraakt vanwege haar gesjoemel met haar dienstauto.

In 2016 werd Albayrak wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur voor valsheid in geschrifte, die later verlaagd werd tot 100 uur. De rechter achtte bewezen dat zij haar secretaresse en chauffeur opdracht had gegeven om fictieve afspraken in haar agenda te zetten om op die manier het privégebruik van haar dienstauto te maskeren.

Ontslag volgde.

De afgelopen jaren voerde Albayrak een serie kansloze rechtszaken tegen haar ontslag. Zo eiste zij onder meer een schadevergoeding van ruim €5 miljoen.

Albayrak heeft sinds 2012 ook vruchteloos geprobeerd om een WW-uitkering te ontvangen. Het UWV weigerde die. Volgens de uitkeringsinstantie had zij haar ontslag aan zichzelf te wijten en had Albayrak dus geen recht op de uitkering.

Albayrak stapte naar de rechter om die WW-uitkering af te dwingen. In een niet-openbaar gemaakt vonnis, wees de Haagse rechtbank haar eisen in 2015 af. Tegen die uitspraak ging de voormalige COA-topvrouw weer in hoger beroep.

De bestuursrechter oordeelde dat het UWV Albayrak terecht een WW-uitkering heeft geweigerd. Het stond immers vast dat Albayrak onjuiste informatie verstrekte over het gebruik van haar privé-auto en gefingeerde afspraken in haar agenda liet zetten.

Volgens de bestuursrechter levert dat 'een zeer ernstige schending op van het vertrouwen' dat het COA in haar mocht stellen. Zij 'bekleedde een publieke functie waarin haar gedrag ten voorbeeld zou moeten strekken.'

Tsja. Hoogmoed komt voor de val. Nurten Albayrak zal nu echt moeten gaan werken voor haar geld, maar welke werkgever zou het aandurven om een veroordeelde sjoemelaar aan te nemen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten