Janet Ossebaard: de koningin van de complotten

Janet Ossebaard (1967) studeert in de jaren 80 van de vorige eeuw taal- en letterkunde aan de universiteit van Groningen. Daarna begon ze een bureau voor vertalingen en communicatieadvies. Zo op het eerste gezicht een normaal begin van het werkzame leven van een normale vrouw. Maar er moet iets gebeurd zijn waardoor haar brein kortsluiting maakte. Misschien een burn-out of het verlies van het geloof in God?
In 1994 ziet ze voor het eerst een graancirkel. Dat was rijkelijk laat, omdat de meeste Nederlanders toen al begrepen hadden dat graancirkels simpelweg practical jokes waren. Janet Ossebaard tuinde er echter met open ogen in.

Haar ouders probeerden haar tevergeefs op het rechte pad te houden en dachten dat ze gek geworden was. “Ik had heel veel problemen met familie,” zo meldt ze in een documentaire, “verloor vrienden. Op verjaardagen maakten ze altijd dezelfde grappen.”

Na – alweer – een conflict verlegt Janet Ossebaard haar interesse van graancirkels naar andere complotten. Niet één vastomlijnd complot, maar een voortdurend wisselende combinatie van allerhande complotten die aan elkaar worden geknoopt met een totaal gebrek aan logica. Zo worden orgaanhandel door de overheid, 9/11 en de uitbraak van het coronavirus met schijnbaar gemak op één hoop gegooid. Natuurlijk is het 5G-netwerk – je weet wel dat netwerk dat nog niet eens ingeschakeld was – betrokken bij het virus en zitten Bill Gates en de farmaceutische industrie achter de uitbraak, vanwege hun financiële belang om een vaccin te verkopen met daarin nano-chips om de mensheid te decimeren. Ze is dus eigenlijk een hamsteraar van hoaxes. Nee, ik geef beslist geen links naar haar filmpjes.

Want, ondanks het feit dat ieder weldenkend mens de fantasieën van Janet Ossenbaard naar het land der fabelen zal verwijzen, blijken er toch veel teveel leeghoofden in ons land te leven. Zou het tevens een geval zijn van een eenogige koningin in het land der mentaal blinden?

Janet Ossebaard kan bovendien niet tegen kritische vragen, want dan behoor je tot de 'tegenpartij' en wordt het gesprek direct beëindigd. Dat is mogelijk een signaal of symptoom van een geestelijke stoornis. Zou Janet Ossebaard wellicht gebukt gaan onder een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Mensen met narcisme hebben immers voortdurend bewondering en aandacht nodig, zelfs als die gekregen wordt van leeghoofdige zielsverwanten. Ze kunnen agressief gedrag vertonen als ze worden tegengesproken, maar verbergen daarmee hun onmacht, onzekerheid en schaamte.

Eigenlijk moeten we medelijden hebben met Janet Ossebaard, want diep van binnen zijn mensen met narcisme vaak eenzaam, kwetsbaar en leiden aan een groot minderwaardigheidsgevoel.

Universiteit van Amsterdam noemt plagiaat ‘slordig’

Het helpt als je vrienden in belangrijke posities hebt. Die kunnen namelijk een wetenschappelijke doodzonde uitgummen en plagiaat simpelweg 'slordig' noemen.
Voormalige rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, Dymph van den Boom, pleegde daardoor geen plagiaat in haar proefschrift of in haar openingstoespraken. Dat stelt de onafhankelijke externe commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UvA in een rapport.

Van den Boom, die in 1996 hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de UvA werd, zou gedurende haar wetenschappelijke en bestuurlijke carrière veelvuldig teksten hebben gebruikt zonder duidelijk te maken dat het om werk van anderen gaat, meldde NRC hier in juni van 2019.

"Het spreekt voor zich dat vóór alles zorgvuldigheid geboden is. We nemen pas een standpunt in nadat goed en onafhankelijk onderzoek is gedaan, in lijn met de Gedragscode wetenschappelijke integriteit van de VSNU", liet de universiteit in een reactie weten.

Volgens de commissie, die in opdracht van de UvA onderzoek deed naar de mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit door Van den Boom, was er wel sprake van ‘(een patroon van) slordigheden en tekortkomingen bij bronvermeldingen’. Als u zoiets had gedaan, dan zou zoiets gewoon 'plagiaat' genoemd worden, maar niet bij de Universiteit van Amsterdam.

Van den Boom laat in de Volkskrant weten blij te zijn dat de commissie geen plagiaat heeft geconstateerd. "Wel neem ik het bestuur van de UvA kwalijk dat zij direct in NRC verklaarden een onderzoek te beginnen", zei ze.

Tuurlijk Dymph, speel maar even de verongelijkte 'wetenschapper'.

Mieke Zagt promoot Israelische wijn

Toen de Hema in haar wekelijkse folder een aanbieding presenteerde voor Israelische wijnen, buitelden de antisemitische* medelanders weer over elkaar heen om die 'schanddaad' te veroordelen.

Mieke Zagt, actief BDS-supporter, plaatste op haar Twitter en Facebook een bericht waarin Hema fijntjes op haar realiteit werd gewezen.
Het gevolg van deze publiekelijke oproep was echter niet de gehoopte buiging van de Hema, maar een stormloop van mensen die het het gedram van linkse activisten meer dan zat waren. Gideon van der Sluis retweette het bericht met de hastag #TipvanMieke en het bericht werd zelfs een tijdje trending op Twitter. Het werd opgepikt door normaal denkende Nederlanders met een voor Mieke Zagt onverwacht gevolg: de Israelische wijn bleek binnen de kortste keren uitverkocht.
Zelfs de gezaghebbende The Jeruzalem Post kon enig redactioneel gegniffeld niet onderdrukken en schreef er een uitgebreid artikel over.

Omdat Zagt niet goed heeft opgelet op school bleek uiteraard ook deze keer dat ze haar bericht weer niet had voorzien van de juiste feiten.

'In reality', zo meldde The Jeruzalem Post, 'the Efrat Winery is one of Israel’s oldest and located in Tsor’a, a town that is located within Israel’s 1949 armistice line. Despite its name, the wine is not from disputed territory'.

Uiteraard vond Mieke Zagt dat mensen haar bespottelijk maakten. Ze mist kennelijk dat kleine beetje zelfinzicht dat zou resulteren in het besef dat een reactie altijd een tegenreactie oplevert. Weer niet opgelet op school.

* Mag ik deze mensen als antisemitisch beoordelen? Jawel, want waar is de vergelijkbare verontwaardiging voor de bezetting van de Spaanse Sahara door Marokko of de Turkse bezetting van Noord-Cyprus? Het is dus verwerpelijke selectieve verontwaardiging en dus antisemitisme.

Actievoerder Oostvaardersplassen opnieuw veroordeeld

Ik snap het wel: je ziet beelden van zielige dieren in de Oostvaardersplassen en je gelooft dat jij er wat aan moet doen. Het probleem is echter dat alle dieren zich in dat gebied ongebreideld kunnen voortplanten omdat er geen predators zijn en op een gegeven moment is er – zeker in de wintermaanden – geen voedsel genoeg meer om die te grote kuddes van voedsel te voorzien. Stiekem een paar balen hooi over de hekken gooien geeft je even een goed gevoel, al hoor je te beseffen dat dat beetje hooi nooit genoeg zal zijn om al die dieren de winter door te helpen. Het is te weinig om van te leven, maar teveel om dood te gaan. Als je eerlijk bent verleng je slechts het lijden en is het uitstel van executie.
Wat overblijft is een gevoel van frustratie, want je bent uiteraard tegen afschieten van die zielige dieren, maar zelf kun je ook geen enkele oplossing van het probleem van overbevolking aandragen. Die frustratie zoekt een uitweg en omdat je slecht opgevoed bent ga je eerst maar iets vernielen en vervolgens de ambtenaren van Staatsbosbeheer op Facebook maar vergelijken met kampbeulen of de Nazi-arts Josef Mengele.

Maar, zoals altijd, blijkt dat het recht van meningsuiting ook zijn grenzen heeft. Daarom stond Bas Metzemaekers op 18 februari 2019 al voor de tweede keer voor de rechter. Hij is namelijk behoorlijk hardleers. Hij kreeg van de rechter een werkstraf van twintig uur voor het aantasten van de eer en goede naam van de directeur van Staatsbosbeheer.

De officier van justitie had een werkstraf van 32 uur geëist. Misschien dat een tweede werkstraf wat helpt, want aan werken heeft Bas Metzemaekers een broertje dood.

Op zijn Facebook-pagina wordt hij gevolgd en aangespoord door een paar duizend hersenloze dwaallichten. Het niveau van de reacties is stuitend. Ik kon me niet voorstellen dat er in ons land zoveel domheid en onbeschaafdheid kan bestaan.
Zijn profielfoto toont Bas Metzemaekers in een karakteristieke pose: als jager. Wie snapt het schizofrene in deze foto en in zijn aanhangers?

Adriana Bus schond wetenschappelijke integriteit

Hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus heeft de wetenschappelijke integriteit geschonden door naamsvermeldingen te manipuleren bij subsidieaanvragen en wetenschappelijke publicaties.
Bus kwam anderhalf jaar geleden in opspraak (zie hier) na onderzoek naar het werkklimaat bij het Leidse Instituut voor Pedagogische Wetenschappen. Bus en haar collega-hoogleraren Marinus van IJzendoorn en Marian Bakermans-Kranenburg zaaiden jarenlang angst onder medewerkers en promovendi. Interim-directeur Fischer verzamelde 53 klachten over Bus, waarvan twaalf over mogelijke schendingen van wetenschappelijke integriteit.

De interne commissie Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) onderzocht de twaalf beschuldigingen op basis van documenten, gesprekken met medewerkers en twee hoorzittingen met Bus. In haar advies aan het Leidse bestuur concludeert de CWI dat Bus heeft gezondigd tegen de gedragscode wetenschappelijke integriteit door ten onrechte auteursnamen wel of juist niet te vermelden op subsidieaanvragen, om de kans op het binnenslepen van onderzoeksgeld te vergroten.

Ook het 'beleid' van Bus bij auteursvermeldingen bij publicaties en symposiumbijdragen werd tegen het licht gehouden. Ook hier bleken auteurs onterecht te worden opgevoerd dan wel afgevoerd. Volgens de CWI had dat in dit geval niet met berekening te maken, maar met het "verdeel- en heersbeleid" in de autoritair geleide onderzoeksgroep van Bus.

Bus was sinds haar emeritaat in Leiden in 2016 nog als gasthoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit. Een woordvoerder van de VU meldt dat de VU deze samenwerking eind vorig jaar heeft beëindigd, vermoedelijk als gevolg van de resultaen van dit onderzoek. Al wilde hij dat niet toegeven.

Uiteraard ziet Adriana Bus het allemaal anders.

Rebekka Timmer struikelt over 'racistisch’ butlerbord

Het bord van een zwarte butler voor lunchroom 'De Koffiebranderij' in Hilversum zorgt plotseling voor boze reacties van anti-Zwarte Pietactivisten, simpelweg verwarde geesten zijn met veel teveel vrije tijd. Hun acties hebben echter een averechts effect: de zaak wordt overspoeld met steunverklaringen. De eigenaar ontving zelfs bloemen.
Daan van Linschoten, mede-eigenaar 'De Koffiebranderij', overweegt aangifte te doen tegen Rebekka Timmer (1999) en/of de activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Van Linschoten werd op internet belasterd nadat hij Rebekka Timmer en een andere activiste had gevraagd zijn zaak te verlaten. Het tweetal beschuldigde Van Linschoten van racisme.

Timmer en een ander warhoofd kwamen 'De Koffiebranderij' binnen. Zij maakten zich druk om een butlerpop die buiten de lunchroom staat. Die zou getuigen van racisme. Binnen vonden Timmer en haar gezellin de sinterklaasversiering ook racistisch. Volgens Daan van Linschoten wilde Timmer dat de versieringen werden weggehaald en ook de butlerpop zou moeten worden verwijderd.

"Het is een mening en die mag ze hebben", zegt Daan van Linschoten. "Alleen heb ik een andere mening. En ik laat me niet door iemand anders vertellen hoe ik mijn lunchroom inricht. Ik vind het ook onfatsoenlijk dat iemand binnenkomt en overal stickers op wil gaan plakken waarop staat: ’Zwarte Piet is racisme’. Dus ik heb haar gezegd dat ze de verkeerde deur is binnengegaan en gevraagd of ze het pand wilde verlaten."
[Rebekka Timmer]
Na haar bezoek aan 'De Koffiebranderij' plaatste Timmer op Facebook een recensie: 'Racistische karikaturen staan bij de Lunchroom voor de deur en de hele zaak hangt er vol mee. Walgelijk. Als je er wat van zegt kun je een grote mond krijgen. Ik kom er niet meer'.

Gevolg was dat soortgenoten - of in elk geval anti-zwartepietactivisten - begonnen met trollen: internetbullebakken. De Facebookpagina van 'De Koffiebranderij' liep vol met negatieve recensies. "Allemaal van anonieme mensen die hier nog nooit zijn geweest", aldus Daan van Linschoten. Eén van de reviews luidde: 'Hele complex heeft een dierenplaag, muizen en kakkerlakken in de keuken. Niet eten hier!' Was getekend: ene Daisy Plainview, duidelijk een nickname.

Rebekka Timmer wast haar handen lafjes in onschuld en zegt: "Ik heb niemand gevraagd zulke dingen te doen en weet zelfs niet dat het is gebeurd. Als het echt zo is, keur ik dat niet goed. Ik sta wel achter mijn eigen review." Van Linschoten: "Ik wil excuses van Rebekka Timmer of ik ga aangifte doen. Ik laat mijn zaak niet naar de haaien gaan door dit soort mensen."

Rebekka Timmer maakte deel uit van de fractie van de SP in Hilversum. Ze was uiteraard ook betrokken bij de anti-zwarte pietenactie in Hilversum. Namens KOZP hanteerde ze de megafoon. Ze bevestigt dat ze vrijdag in de lunchroom is geweest en de eigenaar heeft gewezen op 'racistische uitingen' buiten en in de zaak.

Een paar dagen later is Rebekka Timmer door de SP geloosd. Er was geen enkele druk om te vertrekken jokt Timmer. Ze wil zich aansluiten bij BIJ1, het clubje van Sylvana Simons. Ze zal zich er heel erg thuis gaan voelen, zo schat ik.
[Update 24 februari 2019] Het kon niet uitblijven: Rebecca Timmer heeft Palestina en daarmee het rabiate anti-semitisme omarmd. 

For your own sanity: The comments are closed.

De Krankzinnigenwet van 1884

Vroeger, zo mijmeren we soms, was alles beter. Uiteraard weten we in ons hart wel beter, want vroeger had ons land geen sociaal vangnet en kon een gezin al snel tot bittere armoede vervallen. Maar sommige zaken waren inderdaad beter geregeld. Een goed voorbeeld is de Krankzinnigenwet van 1884.
[Groot Lankum - Franeker]
Als je vroeger ernstige dwaalgedachten had, zoals geloven dat zwarte piet racistisch was of dat Jasper Steringa niet de moordenaar van Marianne Vaatstra is geweest, dan probeerden je vrienden en familie je eerst met zachte hand tot inkeer te brengen.

Lukte dat niet dan werd de politie ingeschakeld. De opgetrommelde dienders hoorden het geraaskal van de persoon patiënt even rustig aan en besloten daarna dat deze een gevaar voor zichzelf of voor diens omgeving was geworden. Op het bureau werd snel een formulier ingevuld en werd een bezoek gebracht aan de burgemeester. Deze zette, na enkele belangstellende vragen, met zijn dure vulpen een handtekening onder het formulier.

De patiënt werd dan door de politie naar een psychiatrisch ziekenhuis overgebracht, waar hij in ieder geval twee weken door zijn behandelend psychiater werd geobserveerd. Tevens werden de medicijnen ingeregeld, zodat de dwaalgedachten de patiënt (en zijn omgeving) niet meer zouden kwellen. Vervolgens besliste de rechtbank op grond van de medische verklaring van de psychiater of de patiënt voldoende was opgeknapt. Zo niet, dan werd deze in ieder geval een half jaar opgenomen in een lommerrijke omgeving, veelal gesitueerd nabij een rivier, kanaal of spoorweg om een mogelijke zelfmoordpoging wat te vergemakkelijken.

Niet meer van deze tijd, zo vonden weekgeworden politici en in 1994 werd de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) van kracht. Deze wetgeving gaf de ernstig verwarde patiënt veel meer invloed en rechten. Iemand die kennelijk dwaalgedachten heeft, kon maximaal drie weken ter observatie worden opgenomen en kreeg invloed op zijn eigen behandeling. Dat is alsof je een alcoholist opsluit in een slijterij.

Als je vroeger uit zou spreken dat zwarte piet racistisch was of dat Jasper Steringa niet de moordenaar van Marianne Vaatstra is geweest dan werd er snel de zo noodzakelijke psychische hulp geboden. Tegenwoordig zorgt de sociale media dat gelijkgestemden (of gelijkgestoorden) elkaar zoeken en vinden. Ze versterken elkaars dwanggedachten. De rem is weg.

Vroeger. Vroeger was de psychische zorg in ieder geval een stuk beter geregeld.

Zwarte Piet

Al een paar jaar wordt een onschuldig kinderfeest verpest door mensen die kennelijk behoorlijk verward zijn. Een klein, maar zeer vocaal groepje uit de Randstad, die voor het grootste deel als 'kunstenaar' of kraker door ons allemaal gesponsord wordt, denkt de waarheid in pacht te hebben. De waarheid. Wat is eigenlijk de waarheid?
Sinterklaas in natuurlijk de bisschop van Myra. De man stond bekend om zijn goede daden en werd uiteindelijk zo heilig geacht dat zijn gebeente werd 'gekocht' en overgebracht naar het Italiaanse Bari. Daar rusten ze nog steeds.

Zwarte piet maakt pas zo'n 200 jaar deel uit van de folklore rond Sint Nicolaas. Rond 1850 krijgt Sint Nicolaas voor het eerst een zwarte hulp. De positie veranderde in de loop van de jaren van hulp tot gewaardeerde medewerker. De figuur transformeerde van een neger tot een Noord-Afrikaan, die gekleed was als een Moorse page. Dan was hij dus een ridder in opleiding. Tegenwoordig hoort hij daarom ook niet meer zwart te zijn, maar 'lichtgetint', zoals we zo vaak in de media lezen als we het over Noord-Afrikanen hebben.

Zwarte piet is dus geen uitgebuit hulpje, maar een edelman in spé met Noord-Afrikaans bloed in zijn aderen. Hij kwam dus uit Barbarije, het gebied wat nu zo'n beetje Marokko, Algerije, Tunesië en Libië omvat

Wel discutabel is de manier waarop die Barbarijse edelen hun fortuin hadden verdiend. Dat was namelijk door zeeroverij en slavernij. Uiteraard is de Nederlandse geschiedenis ook niet bepaald brandschoon als het om slavernij gaat, maar geschat wordt dat de 'zwarte pieten' uit Barbarije wel anderhalf miljoen blanken hebben gekidnapt en als slaaf hebben verkocht. Dat alles gebeurde op hetzelfde moment als de slavenhandel van West-Afrika naar het Amerikaanse continent.
Goed, dat spijt ons. Hadden we toen misschien anders moeten doen, maar om ons daar nu nog mee om de oren te slaan is wat overdreven. Dan heb je, zie hierboven, behoorlijk wat boter op je hoofd.

Zoals hierboven al gebleken is, is het feest van Sinterklaas in het verleden voortdurend aan verandering onderhevig geweest. Niemand zal het een ramp vinden als zwarte piet vanaf nu 'lichtgetint' geschminkt wordt. Dat was gewoon vanzelf gegaan, ook zonder activisten. Waarom dan toch dat kinderfeest verpesten? Het gaat hun helemaal niet om zwarte piet of het verpesten van een leuke dag. Het gaat om henzelf.

Een getroebleerde geest zoekt koortsachtig naar erkenning. Het zou best kunnen dat er hier en daar wat echte psychische problemen schuil gaan achter die koortsige ogen van de fanaat: een antisociale persoonlijkheidsstoornis of een narcistische stoornis. Maar zonder enige twijfel leiden al deze mensen aan een collectief minderwaardigheidscomplex.

Overigens was Sinterklaas vroeger vaak ook zwart.

Robert-Willem van Norren: Een kakkerlak met uitkering

Soms vraag je je af hoe onpeilbaar diep de irrationele haat kan zijn van mensen zonder verstand maar met met een grote mond. Je wordt altijd weer verrast en nooit teleurgesteld.

Robert-Willem van Norren is zo'n man. Volledig mislukt in zijn leven en nooit iets bereikt. Van Norren verplaatst zich in een scootmobiel die hij soms zelfs als wapen gebruikt om tegenstanders uit de weg (of omver) te duwen.
Robert-Willem van Norren maakt enkele dagen per week doelgericht en doelbewust misbruik van de vrijheid van meningsuiting. Hij roept op de Dam van Amsterdam, vaak pal naast het Nationaal Monument en met de vlag van terreurorganisatie Fatah aan zijn scootmobiel (merk Afikim, geproduceerd in Israel) bevestigd, direct en indirect op tot de vernietiging van Israël.

Een vurige supporter van de terreurorganisatie Hamas naast een monument dat de slachtoffers van de terreurorganisatie der Nationalsozialismus herdenkt. De gotspe.

Van Norren vond het allemaal nog niet genoeg effect hebben en in zijn duistere, gemankeerde brein ontkiemde een plan: hij besloot de Israelische vlag te bewerken en de Davidster te vervangen door een kakkerlak. Trots reed hij in zijn scootmobiel met zijn nieuwe speeltje over de Dam.

Intussen is Burgemeester Femke Halsema per mail op de hoogte gesteld van deze perfide actie en zij zal ongetwijfeld de politie laten optreden tegen deze perfide vorm van haatzaaien.

Palestina-activist Robert-Willem van Norren lijkt weg te komen met uitingen die door menigeen als antisemitisch worden gezien. Van Norren moest zich voor de rechter verantwoorden omdat hij op de Dam stond met een poster van een Israëlische vlag met daarop een hakenkruis plus een Israëlische vlag waarin de davidsster was vervangen door een kakkerlak. Volgens de rechtbankstukken verklaarde Van Norren dat hij de vlaggen niet meer zou gebruiken. “Binnen mijn actiegroep vindt een aantal mensen die de oorlog hebben meegemaakt dat die afbeelding niet kies is,” zei hij over het hakenkruis. Wat hijzelf van het gebruiken van het nazisymbool denkt, is niet terug te lezen.

Er werd, vreemd genoeg, besloten niet over te gaan tot vervolging. "Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de beklaagde toch in herhaling zal vervallen,” aldus het Hof. Vervolging zou daarom ‘onvoldoende toegevoegde waarde hebben’.

Zucht. Institutioneel antisemitisme, smaad, verstoring van de openbare orde en meer strafbare feiten. Ik zou daar niet mee wegkomen.

Het verwarde brein van Caroly van Oostende

Volgens haar gegevens op LinkedIn is Caroly van Oostende (1961) docent Nederlands en doet ze al meer dan zeven jaar 'doctoral research in medieval satire and holy fools in Russian culture' aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze is duidelijk een laatbloeier (of de spreekwoordelijke eeuwige student).
Om te weten wat haar studie behelst is het wellicht interessant om een artikel van haar hand te lezen dat verscheen in het Tijdschrift voor Slavische Literatuur: Pierre Bezoechov als ‘gestileerde heilige dwaas’ in Oorlog en vrede van L.N. Tolstoj. Zie hier.

Niet écht wereldschokkend, niet écht een doorwrocht artikel, maar goed genoeg voor publicatie. So far, so good.

Het probleem van Caroly van Ostende is echter dat zij haar onderwerp kennelijk niet zonder reden heeft gekozen. De werking van het brein van Caroly van Ostende lijkt op die van haar onderwerp: een holy fool.

Caroly van Ostende gelooft namelijk heilig in diverse complottheroriën. Zo trof een journalist van het Algemeen Dagblad haar aan op een schimmig congres over de 'echte' oorzaken en gevolgen van de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001 ofwel op 9/11. Nu is die terroristische aanslag uit den treure onderzocht, maar mensen als Caroly van Ostende weten het zeker: ".. iedereen die zich in 9/11 verdiept, weet: hier klopt iets niet." Hoe het komt dat Caroly van Ostende het allemaal zo zeker weet blijft een raadsel.
Caroly van Ostende is bovendien een fenvent verdediger van 's lands beruchtste complotdenker, de welhaast paranoïde ex-journalist Micha Kat, een man die onder druk van vele rechtszaken (wegens bedreiging, smaad, vernieling, etc) naar Ierland is gevlucht. Hij leeft daar in een zelfgekozen isolement in een jeugdherberg en beschuldigt al zijn tegenstanders voortdurend van pedofilie. Kennelijk projecteert hij zijn eigen diep weggestopte gevoelens op anderen. Zo'n gestoorde man wordt dus onvoorwaardelijk door Caroly van Ostende gesteund.

Je kind zal maar les in Nederlandse taal van zo iemand krijgen.

Jeremy Corbyn: Communist, Spion en Antisemiet

We mopperen hier in Nederland wel eens over de kwaliteit van onze politici. Zonder enige twijfel valt op die beroepsgroep behoorlijk wat aan te merken, maar veel vaker projecteren sommige mensen hun eigen onvermogen op 'Rutte'.

Nee, dan het land aan de overkant van de Noordzee. Premier David Cameron van de Conservatieven vond het een goed idee om de mensen voor de keus te stellen. Remain or Leave. Hij verloor en stapte op. Daarna mocht premier May proberen de zooi op te ruimen. Dat kon niet lukken en ze werd opgevolgd door de populist Boris Johnson. Het Verenigd Koninkrijk is compleet verscheurd.

Je zou verwachten de de kiezer zich massaal zou gaan afkeren van de Conservatieven en Labour gaan omarmen. Dat gebeurt niet en dat heeft een duidelijke reden: Jeremy Corbyn.

Het blijkt namelijk dat de eens zo machtige Britse versie van de Partij van de Arbeid is verworden tot een extremistische partij die is overgenomen door uiterst links. Iedere (stiekeme) communist en (stiekeme) antisemiet vindt er tegenwoordig 'lotgenoten'. Ze voelen zich er zo veilig en zo thuis dat steeds meer leden hun gevoelens op sociale media durven te uiten. Hun leider, Jeremy Corbyn, grijpt niet of slechts halfslachtig in. Zelf vergeleek hij Israël met Nazi-Duitsland.
De reden is dat Jeremy Corbyn een Communist van de oude stempel is, zo eentje die het verschrikkelijk vond dat het gedachtegoed van Lenin en Stalin naar de vuilnisbelt der geschiedenis werd verwezen. Hij was zo overtuigd van de Communistische eindoverwinning dat hij tijdens de Koude Oorlog contact heeft gehad met een Tsjechoslowaakse spion, Ján Sarkocy. Dat is hoogverraad, maar Jeremy Corbyn ontkende.
Het lijkt er op dat zelfs zijn verkiezingscampagne (deels) werd gefinancieerd door Hamas. Ook werd er in 2018 een foto gepubliceerd waarop Jeremy Corbin trots met een krans in zijn handen stond om, jawel, de Palestijnse terroristen te eren die tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München een aantal volstrekt onschuldige Israëlische sporters vermoordden. Dat is verwerpelijk, maar Jeremy Corbyn ontkende.

Labour is zo verdeeld en zwak dat niemand in die partij de ruggengraat heeft om Jeremy Corbyn te wacht aan te zeggen. Net als de Nederlandse Partij van de Arbeid is de Britse tegenhanger Labour een splinterpartij geworden. Socialisme is niet meer relevant. Niemand doet er meer moeite voor.

De verkiezingen van december 2019 resulteerden in een voorspelde catastrofale nederlaag voor Jeremy Corbin en zijn ultra-linkse Labour.  Je zou bijna gaan denken dat hij (nog steeds) werd aangestuurd vanuit Rusland om het Verenigd Koninkrijk te beschadigen.

Ik hoop dat William Shakespeare gelijk had toen hij zei in zijn 'Julius Ceasar': Cowards die many times before their deaths.

VU Amsterdam wil angstcultuur

Eind 2017 bleek dat bij de Universiteit Leiden een angstcultuur heerste. Een drietal hoogleraren bleek een jarenlange geestelijke terreur te hebben uitgeoefend. Uiteindelijk werden Rien van IJzendoorn, zijn vrouw Adriana Bus en Marian Bakermans de deur gewezen. In een perfecte wereld zou dit het einde van carrières betekenen. Welke idioot durft namelijk mensen aan te nemen, waarvan bekend is dat ze de sfeer verpesten en zich als bullebak gaan gedragen. Dat zou toch gelijk staan aan academische zelfmoord?
Welnu, de VU, de 'vrije' universiteit van Amsterdam, heeft de roekeloze stap genomen om Marian Bakermans per 1 juni 2018 aan te stellen als hoogleraar Neurobiologische en omgevings-determinanten van opvoeding en ontwikkeling aan de VU. Ze neemt haar promovendi en een deel van haar onderzoek mee.

Volgens VU-woordvoerder Wessel Agterhof zijn er aan de komst van Bakermans veel intensieve gesprekken binnen de faculteit vooraf gegaan. "Voor mevrouw Bakermans gelden dezelfde regels als die voor iedereen op de VU gelden. We hebben er alle vertrouwen in dat ze zich daar aan houdt."

Bakermans verwacht uiteraard geen problemen. "Bij samenwerken zijn altijd twee partijen betrokken. De samenwerkingen die goed waren en dat ook zijn, koester ik."

Maar wat gebeurt er als de samenwerking onverhoopt niet goed is of wordt. Die koestert ze dus niet. Bakermans geeft al vooraf aan dat er problemen zullen gaan ontstaan als een samenwerking niet goed genoeg is.

Zou men bij de aanstelling nog gedacht hebben aan het spreekwoord:  een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken?

Activiste Lydia de Leeuw mag Israël niet in

Activiste en 'onderzoekster' Lydia de Leeuw (1986) kwam tot de ontdekking dat ze niet welkom was in Israel. Ze werd op het vliegveld tegengehouden en met de eerstvolgende vlucht terug naar Nederland gestuurd. Volgens de Israëlische autoriteiten heeft ze zich schuldig gemaakt aan het "promoten van een boycot van de staat Israël".
Wat sneu voor Lydia, kun je nu denken, dure ticket gekocht om "mensenrechtenorganisaties in door Israël bezet gebied te bezoeken" en dan wordt je door een ambtenaar tegengehouden.

Sip liet Lydia zich daarna interviewen door het NRC en liet specifiek optekenen dat ze zich "op geen enkele manier bezig heeft gehouden met de BDS-beweging." Daarmee doelt ze op een wereldwijde beweging die oproept tot boycots, desinvesteren en sancties (BDS) tegen Israël uit protest tegen de bezetting van Palestijnse gebieden.

De grauwe werkelijkheid is echter anders. Lydia de Leeuw was namelijk ooit bestuurslid van de Stichting Nederland-Gaza, een mantelorganisatie van terreurgroep Hamas. Ze werkte bij de Palestinian Centre for Human Rights (een échte contradictio in terminis). Verder was ze één van de Pro-Palestijnse activisten, die een 'publieksdebat' voerden bij de 'Freedom Flotilla' (die verzameling van vier nauwelijks zeewaardige bootjes) met als thema: "De blokkade van Gaza en hoe nu verder?".

Het laatste wapenfeit van Lydia de Leeuw is het schrijven van een zeer gekleurd rapport namens de stichting SOMO, een zelfs door de Nederlandse overheid gesubsidieerde club van warhoofden. Het rapport heeft de suggestieve titel 'Wat weten we (niet) over het aanbod van Nederlands’ grootste supermarkten?' (pdf hier).

Door de import van "producten uit illegale nederzettingen", concludeert de 'onderzoekster' in het rapport, "raken bedrijven, consumenten en overheden in Europa betrokken bij schendingen van mensenrechten en humanitair oorlogsrecht. Waarom vertaalt zich dat niet in een importverbod?"
[Zoek de verschillen tussen toen en nu]
Nee, gelukkig houdt Lydia de Leeuw zich op geen enkele manier bezig met de BDS-beweging. De huichelaarster.

Bullebakken: Toen en Nu

Een blik in het verleden
Als je aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog de machtigste mannen van de machtigste landen wilde opnoemen, dan kwam je al snel uit op een kort lijstje waarvan de namen zelfs nu nog ontzag of zelfs angst inboezemen.

In het toenmalige Deutschland had je natuurlijk Adolf Hitler (1889-1945, geboren in Braunau am Inn, een plaatsje gelegen in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie. Hij was van 1933 tot zijn dood dictator van het Duitse Rijk. Zijn persoonlijke legereenheid was de Strumabteilung (SA) ofwel de bruinhemden.

Iets zuidelijker had je Benito Mussolini (1883-1945), een Italiaanse politicus en schertsgeneraal, die tussen 1922 en 1943 zichzelf tot minister-president van Italië uitriep. Zijn persoonlijke legereenheid bestond uit fascisten, de zwarthemden.

In Spanje was Francisco Franco y Bahamonde (1892-1975) kortweg Franco de absolute alleenheerser. Franco was een waardeloos veldheer en had uiteindelijk de steun van Nazi-Duitsland nodig om het verzet te breken. Hitler stuurde duikbommenwerpers van de Luftwaffe om de Spaanse plaats Guernica te bombarderen, een wandaad die door Picasso vereeuwigd werd. Het was een goede oefening voor Hitler's luchtmacht gebleken.
De Georgiër Ioseb dze Besarionis Dzjoegasjvili (1878-1953) vond het nuttiger om zichzelf opnieuw uit te vinden door zijn naam te veranderen in Iosif Vissarionovitsj Stalin, kortweg Stalin. Hij was zo paranoia dat niemand zijn of haar leven zeker was. Iedereen kon plots slachtoffer van de grillen van Stalin worden. Als je geluk had werd je naar de Goelag Archipel gestuurd. Zo niet, dan moest je hopen op een snelle dood.

Het zijn de vier dictators die samen de Tweede Wereldoorlog deden ontvlammen. Bij bullebakken gaan machtswellust en waanzin vaak samen. Laat een bullebak zijn gang gaan en de wereld komt al snel in vuur en vlam te staan.

Terug naar de toekomst
In de Verenigde Staten heeft de narcistische Donald Trump (1946) de macht in de schoot geworpen gekregen. Trump is volstrekt ongeschikt voor zijn taak en is niet gehinderd door enig besef van oorzaak en gevolg. Landen, die van oudsher bondgenoten zijn geweest, stoot hij af, terwijl hij zich bijzonder thuis lijkt te voelen bij 'soortgenoten'.
In Rusland zien we dat onder Vladimir Putin (1952) oude tijden herleven: lijfeigenen en een kleine superrijke toplaag. Vroeger bestond die toplaag uit de Tsaar en de edelen, nu uit Putin en zijn graaiende vriendjes. Het is een kleptocratie geworden.

Turkije is ook al afgedwaald van de democratische weg en Recep Tayyip Erdoğan (1954) heeft alle tegenstanders ontslagen of in het gevang geworpen. De man heeft zichzelf de absolute macht toegeëigend. Familieleden komen op belangrijke plaatsen terecht en Turkije is steeds meer een rechteloos land geworden.

We vrezen dat de kans levensgroot aanwezig is dat de geschiedenis zich gaat herhalen. L'histoire se repête.

[Update] Mijn goede vriendin Miranda Carter schreef en publiceerde in 2018 een artikel dat perfect aansluit op deze column. De title is 'What Happens When a Bad-Tempered, Distractible Doofus Runs an Empire?' Zie hier.

[Update] Oud-spion en schrijver John le Carré scheef al in 2003 zijn artikel over de waanzin van de Verenigde Staten. De titel is 'The United States of America Has Gone Mad'. Zie hier.

Simon Vrouwe opnieuw veroordeeld

Antisemiet, activist en allround warhoofd Simon Vrouwe is op donderdagochtend 05 juli 2018 door de Amsterdamse rechtbank opnieuw veroordeeld voor illegaal collecteren. De rechter legde Vrouwe een geldboete van in totaal €280 op en een voorwaardelijke taakstraf van 16 uur met een proeftijd van twee jaar.
Vrouwe werd in minder dan een jaar tijd drie keer aangehouden voor het collecteren 'voor Gaza' zonder vergunning. Dat is in de ogen van de wet dus 'bedelen'.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het gaat om aanhoudingen in december 2017, februari 2018 en april 2018. Het OM eiste in de eerste twee gevallen een geldboete van €140 per overtreding. Voor de derde overtreding in april eiste het OM echter een voorwaardelijke taakstraf van 16 uur met een proeftijd van twee jaar, omdat Vrouwe al meerdere keren de fout was ingegaan. Ook eiste het OM dat de spullen (fietsen, een karretje en protestborden) van Vrouwe niet zouden worden teruggegeven aan de activist.

De rechter kon zich grotendeels vinden in de eis van het OM en veroordeelde Vrouwe tot een geldboete van in totaal €280 en legde ook de voorwaardelijke taakstraf op met een proeftijd van twee jaar. Vrouwe krijgt - tegen de wens van het Openbaar Ministerie in - wel zijn spullen terug.
Vrouwe - nu dus ook recidivist - bleek niet erg onder de indruk te zijn van het vonnis. Diezelfde middag stond de man al weer op het Spui in Amsterdam. Volgens getuigen is hij nog steeds illegaal aan het collecteren. Hij heeft zijn collectebus verstopt in een linnen tas, die (soms) aan het zadel van zijn propagandafiets hangt.

Let ook even op zijn protestborden: daarop staan gruwelijke foto's van Syrische kinderen die om het leven zijn gekomen door de wandaden van ISIS. De meeste foto's hebben dus niets met Israël te maken.

Honeysuckle Weeks: Be ‘careful’ over Time’s Up

British actress Honeysuckle Weeks (1979) has voiced her concerns over the Time’s Up anti-sexual harassment movement. The actress is best known for her role of Samantha (Sam) Stewart in Foyle's War.
"I think women have to be a bit careful," she said, "Any minute now they’re going to find out that no one wants them to dance... God forbid the frisson between the sexes should be lost, because everyone’s too terrified."

"I think it’s dangerous that people are putting in minor indiscretions with serious assault," Weeks added.

She explained she was in support of Frances McDormand’s stance who, when collecting her leading actress Bafta in a brightly-printed dress, told the audience of black gowns and tuxes: "I have a little trouble with compliance." Weeks voiced her amazement of the Bafta’s blackout: "There wasn’t a shred of make-up on anyone."”

Her feelings echo mine perfectly. The 2018 Bafta's were more like a funeral then a celebration.

More about Honeysuckle Weeks can be found here.

Bron.

Roos Vonk: Drie keer is geen scheepsrecht

Roos Vonk (1960) is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nog steeds, zo hoor ik je denken? Jawel, nog steeds.
[Foto: Radboud Universiteit]
Sociale psychologie is een boterzachte studierichting die zich bij uitstek leent voor gemasseerde feiten. In iets minder genuanceerde bewoordingen is dat gewoon 'fraude'. Roos Vonk is 'gespecialiseerd' in zelfkennis en zelfbedrog. De gotspe.

Op 25 augustus 2011 bracht Vonk samen met haar collega's Marcel Zeelenberg en Diederik Stapel per persbericht de resultaten van een 'wetenschappelijk' onderzoek naar buiten. De conclusie was dat vleeseters asocialer en egoïstischer zouden zijn dan niet-vleeseters. Niet veel later bleek dat Diederik stapel de onderzoeksgegevens verzonnen had. Stapel kon zijn koffers pakken. Roos Vonk werd niet schuldig bevonden aan fraude, maar wel berispt werd wegens 'onzorgvuldig professioneel handelen'.

Geen idee waarom de Universiteit Nijmegen niet direct schoon schip heeft gemaakt, want je kon er op wachten dat Vonk opnieuw in de fout zou gaan.

Twee jaar later was het wederom raak. In een tweet ontvouwde de 'wetenschapper' haar gevoelens omtrent Henk Kamp, de toenmalige VVD-minister van Economische Zaken. "Dat uitgestreken smoelwerk" zou ze gaarne "op z'n bek" willen slaan. Reden: ze had zich geërgerd aan diens opvattingen over het boren naar schaliegas.
Opnieuw voerde het college van bestuur een 'stevig' gesprek met haar. Waarna ze Kamp per brief excuses aanbood. Een hoogleraar, zo schreef ze, wordt geacht "een weldenkend mens te zijn, die de gevolgen van zijn uitlatingen overziet en niet lukraak iedere impuls eruit knalt".

Niettemin liet Vonk zich in 2017 opnieuw van haar onnozele kant zien. NRC Handelsblad publiceerde op 21 augustus een stuk van haar hand waarin ze het lot van de dieren in de bio-industrie vergeleek met dat van de Joden tijdens de Holocaust. Opnieuw moest Roos Vonk zich bij het bestuur van de Universiteit verantwoorden.

Drie keer is scheepsrecht? Welnee, je kunt er op wachten tot ze weer in de fout gaat. Je kunt je kinderen nog steeds aan de Radboud Universiteit Nijmegen laten indoctrineren door deze fopwetenschapper.

Het brein van Dries van Agt

Dries van Agt (1931) volgde het gymnasium in Eindhoven. Vervolgens studeerde hij rechten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Na enige omzwervingen rolde hij in 1969 de politiek in voor de Katholieke Volkspartij (KVP). Zijn vaardigheid om behendig politiek te manoeuvreren leidde tot een drietal kabinetten die zijn naam droegen.
Na zijn politieke loopbaan werd hij in 1984 nog even Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, maar zijn solistische optreden stuitte op irritatie van de gedeputeerden en Van Agt liet 'zijn provincie' al snel in de steek.

Laat ik voorop stellen dat ik nooit een fan van Dries van Agt geweest ben. Zijn anachronistische manier van spreken deed mij altijd gekunsteld aan, alsof het aangeleerd was om de buitenwacht te laten weten dat hij een gestudeerd en belezen man was.

Als ik Van Agt zag, voelde ik steeds dat het een man was die een geheim met zich meedroeg. Ik had visioenen van misbruik door priesters en dat Dries van Agt ooit besloten had om die vreselijke ervaringen in zijn brein te verstoppen. Deurtje dicht, slot er op en nooit meer over praten.

Maar van mensen, die jaren in een Duits concentratiekamp opgesloten hebben gezeten en daar de vreselijkste dingen hadden meegemaakt, weten we dat ze hun ervaringen nooit vergeten. Dat wegstoppen en zwijgen niet werkt.
Het kwaad dat je zo lang hebt weggestopt zal bij het stijgen der jaren als zwarte slootmist door kieren en gaten van je brein wegsijpelen. Vervolgens kan het onbewust grote schade veroorzaken en dan kun je in het geval van Dries van Agt onverhoeds als rabiaat antisemitisch 'uit de kast komen'. Het is stuitend om te zien hoe zo'n ooit gevierd politicus zich laat fêteren door zwakzinnigen als Simon Vrouwe of Gretta Duisenberg.

Het is te eenvoudig om te denken dat Dries van Agt simpelweg dement aan het worden is. Voortschrijdende dementie is als een donkere deken die steeds meer over je herinneringen wordt getrokken. Je vergeet steeds meer.

Van Agt is niets vergeten. Juist dat is zijn probleem. Jammer dat professor Jan Bastiaans er niet meer is[1].

[Update 03 juni 19] Het brein van Dries van Agt is stuk. Zie hier.

[1] Bram Enning: De oorlog van Bastiaans: de LSD-behandeling van het kampsyndroom – 2009

Sanne Wallis de Vries: Een kapot moreel kompas

Voor wie haar niet kent: Sanne Wallis de Vries (1971) is een cabaretière die vanaf 1997 volle zalen trok met haar satirische kijk op het leven. Avondvullende voorstellingen moeten zorgvuldig worden opgebouwd en diverse try-outs zijn nodig om grapjes bij te schaven en te ontdekken wat wél werkt en wat niet.
Maar het kan helemaal fout gaan als je een 'kleinkunstenaar' de gelegenheid geeft om een eigen serie programma's op televisie te maken. Dan moeten er wel heel veel grapjes in een uurtje televisie gepropt worden. Het blijkt dan dat het toch lastiger is dan verwacht om een hoog niveau vast te houden.

En dát is wat met Sanne Wallis de Vries en haar Sanne Wallis de Show is gebeurd. Ondanks het 'nieuwsachtige karakter' van de show zijn er geen actuele gasten. De comédienne kan namelijk niet een heel interview lang haar belangstelling vasthouden, zo bleek bij het oefenen.

"Elke keer als ik weer een kaartje voor een volgende vraag pakte was het muisstil", vertelde ze daarover aan De Telegraaf. "Het publiek moest lachen, maar om de verkeerde redenen. Dus die actuele gast is eruit gehaald."

Daardoor moesten er op het laatste moment weer nieuwe grapjes worden verzonnen. Weet je wat leuk is, zo moet Sanne Wallis de Vries in een onbewaakt ogenblik gedacht hebben, ik ga een persiflage maken op het winnende Israëlische Songfestivallied. Dan gaan we dat lied ombouwen en laten we het publiek lachen om de actualiteit. De actualiteit, waar tienduizenden opgehitste Palestijnen het grenshek probeerden te bestormen en het Israëlische leger doelgericht terroristische Hamasleden wist uit te schakelen?

Alleen kon de altijd zuurkijkende Sanne Wallis de Vries die versie van de actualiteit niet gebruiken. Die vond het uiteraard 'grappiger' om Israel als terroristisch land neer te zetten. Dat doet het namelijk beter bij het linkse publiek in de zaal en bij haar broodheer, BNNVara. Wiens brood men eet diens woord men immers spreekt.
Het CIDI was er niet blij mee. Zij hebben de tekst even nagekeken op onjuistheden. Als je zelfs Buk-raketten moet gebruiken om je rijmelarijen kloppend te krijgen dan is je morele kompas wel heel erg aan vervanging toe.

Update 1: Zelfs in Israel vonden ze het antisemitisme van Sanne Wallis de Vries niet grappig.
Update 2: Hoe hoog of hoe laag de kijkcijfers ook worden, er zal vanaf nu altijd een zweem van anti-semitisme aan Sanne Wallis de Vries blijven hangen. Iedere ochtend wakker worden in de wetenschap dat je een grens bent overschreden. Ze behoort nu tot het selecte groepje van, onder andere, Gretta Duisenberg, Dries van Agt, Simon Vrouwe, José van Leeuwen, etc. Welkom thuis.

Update 3: Sanne Wallis de Vries reageert op ophef 'Israel-parodie'. Ze staat nog steeds achter de parodie. "Dit is satire: de vinger leggen op iets dat - blijkbaar - gevoelig ligt. En dat mogen we doen, vind ik." Ik heb er maar even een tweet aan verspild.


Update 4: Gelukkig heeft BNNVara wel principes en besloot om geen vervolg... O, wacht.

De 'waarheid' van pro-Palestina-demonstranten

In Amsterdam zijn op zaterdagvanmiddag 19 mei 2018 drie tot vierhonderd mensen op de been geweest om hun solidariteit met de Palestijnen te tonen. De betogers verzamelden zich op de Dam en liepen daarna naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein.
[Simon Vrouwe was natuurlijk van de partij]
Zoals gewoonlijk kon de organisatie het niet laten om het aantal deelnemers sterk te overdrijven en meldde dat zij vond dat er meer dan duizend deelnemers waren. De politie doet daar geen uitspraken over, zegt een woordvoerder.

Veel mensen hadden de obligate spandoeken en vlaggen bij zich en riepen holle steunbetuigingen voor de Palestijnen. Het protest is rustig verlopen. Het protest was een initiatief van het Nederlands Palestina Komitee [sic] en de Internationale Socialisten. De demonstranten willen 'een eind aan Israëlische onderdrukking van Palestijnen en de bezetting van Palestina'.

Directe aanleiding zijn de vele doden aan de grens met Gaza afgelopen week. Israëlische militairen openden toen het vuur op Palestijnse 'betogers'. Er vielen volgens Palestijnse zelf bronnen zeker 62 doden.

Toch vreemd dat deze pro-Palestina betogers het hebben over 'Palestijnse betogers', terwijl Hamas zelf naar buiten bracht dat deze terroristen bezig waren met de bestorming van het grenshek. Bovendien waren 50 van de 62 doden leden van de terroristische groepering Hamas. Volgens Hamas zelf.
[Gaza 'Return March' Clips]

De geestelijk gestoorden, die vóór Palestina betoogden, zijn dus in werkelijkheid anti-Israel en rabiaat antisemitisch.Maar dat wisten we natuurlijk allang. Nietwaar, Simon Vrouwe, José van Leeuwen, Gretta Duisenberg en Harry van Bommel?

Integriteitscrisis in top OM

In de top van het Openbaar Ministerie zijn de onderlinge verhoudingen ernstig verstoord geraakt als gevolg van een intieme relatie tussen twee hoofdofficieren van justitie, die jarenlang verzwegen zou zijn.

Het gaat om een intieme relatie tussen de voormalige procureur-generaal en sinds vier jaar hoofdofficier van justitie van Rotterdam Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Zij werd in 2011 onder verantwoordelijkheid van Van Nimwegen – hij deed personeelszaken – benoemd tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket.
[Marianne Bloos (hartje) Marc van Nimwegen]
Vier hooggeplaatste aanklagers verwijten de betrokkenen en de leiding van het OM niet integer te handelen. Omdat ze binnen de top van de eigen organisatie geen gehoor vonden, hebben die aanklagers in 2014 bij de top van het departement geklaagd over nepotisme.

Toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten en zijn staatssecretaris Fred Teeven bepaalden vervolgens dat Van Nimwegen per direct uit het college van procureurs-generaal moest worden gezet. Van Nimwegen kon aan de slag op het parket in Rotterdam.

Bloos en Van Nimwegen komen er sinds vorig jaar openlijk voor uit een 'partnerrelatie' te hebben. De verhouding heeft volgens betrokkenen geleid tot een vertrouwensbreuk in de Groepsraad, het hoogste overlegorgaan van het OM, waarin alle zeventien leidinggevende aanklagers (inclusief Bloos en Van Nimwegen) zitting hebben. "Collega’s voelen zich onveilig en men durft geen kritiek meer op elkaar te leveren", zegt een hoofdofficier van justitie.

"Als iemand kritiek levert op Bloos, krijgt hij van Van Nimwegen de wind van voren", zegt een lid van de Groepsraad, die maandelijks bijeenkomt. “Er is angst dat de twee zaken bespreken uit strafzaken die ze als magistraat niet geacht worden te delen”, zegt een ervaren aanklager. Dat kan een probleem zijn. Uit angst voor represailles willen de vier klokkenluiders niet met naam en toenaam in de krant.
[Marc van Nimwegen (hartje) Heleen Rutgers]
De spanningen zijn binnen het OM verder opgelopen doordat sinds deze maand als nieuwe hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Brabant Heleen Rutgers is benoemd. Ook met dit lid van de groepsraad heeft Marc van Nimwegen, die bekend staat als rokkenjager, een intieme relatie gehad, voordat de romance met Bloos begon.

De speciale en eerste 'portefeuillehouder integriteit' van het OM, officier van justitie Kitty Nooy, is volgens collega’s uiterst ontstemd, omdat ze bij de voorzitter van het college van procureurs-generaal, Gerrit van der Burg, geen gehoor vindt voor haar zorgen over mogelijke integriteitsschendingen. Ook zijn voorganger Herman Bolhaar zou de klachten van Nooy hebben weggewuifd. Nooy wil desgevraagd geen commentaar geven.

Integriteit blijkt nog altijd een wapen te zijn waarmee leidinggevenden ondergeschikten kunnen aanpakken. Voor henzelf is integriteit slechts een abstract idee. Behalve integriteit ontbreekt het de betrokken dames natuurlijk ook aan smaak. Ik bedoel: wie wil nu een afgelikte boterham zijn van een notoire rokkenjager?

Update [24mei18]: Pas nadat deze kwestie uitgebreid in de publiciteit werd besproken besloot men dat het eindelijk tijd werd om in te grijpen: Marc van Nimwegen werd met buitengewoon verlof gestuurd.

Update [01jun18]: Onderzoek naar de misdragingen van - vooral Van Nimwegen - wordt zwaar aangezet. Oud PG bij de Hoge Raad Fokkens leidt onafhankelijk onderzoek OM. Naast Fokkens bestaat de onderzoekscommissie uit mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, en mr. H. de Doelder, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht. Zie hier.

Update [02jun18]: Marc van Nimwegen blijkt zelfs functioneringsgesprekken te hebben gevoerd met de ex van Heleen Rutgers. Hun huwelijk strandde doordat Van Nimwegen een relatie kreeg met Heleen Rutgers. Ik zal maar niet melden hoe non-integer (bestaat dat woord) dat is.

Update [13jun18]: Ook Marianne Bloos gaat 'op eigen verzoek' op buitengewoon verlof.

Update [20nov18]: "De cultuur van het Openbaar Ministerie (OM) is hiërarchisch en vaak gesloten, anonimiteit en eenzaamheid liggen op de loer. Aan de top houden meerdere mensen elkaar gegijzeld, omdat ze elkaar te goed kennen." Dat zegt vertrekkend chef Bureau Integriteit Kitty Nooy in het personeelsblad Opportuun. Nooy heeft veertig jaar bij het OM gewerkt en durft nu pas haar mond open te doen. Nu ze vertrekt. Dat is laf. Heel laf. Zie hier.

Update [14dec18]: Goed blijven roeren in de beerput. Dat helpt. 'De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen heeft een klacht ingediend omdat er illegaal gegevens over zijn seksleven zouden worden verzameld'. Zie hier.

Update [25apr19]: 'De top van het Openbaar Ministerie krijgt onderuit de zak van de commissie Fokkens die verschillende integriteitsschendingen heeft onderzocht. Zo blijkt een liefdesrelatie binnen het OM jarenlang verzwegen en heeft toenmalig procureur-generaal Marc van Nimwegen bevorderd dat een aanbesteding naar zijn zwager ging. Van Nimwegen is sinds gisteren geschorst. Het buitengewoon verlof van Bloos is verlengd'. Zie hier.

Update [16dec19]:  Zowel Marc van Nimwegen, de kwade genius, als Marianne Bloos worden ontslagen wegens ernstige schengingen van de integriteit. Zie hier.

Simon Vrouwe veroordeeld

De Amsterdamse politierechter legde begin deze week Simon Vrouwe, werkloos 'kunstenaar' uit Purmerend en bekend van zijn pro-Palestijnse acties op de Dam, een boete op van €140 of twee dagen cel.
Vrouwe haalde geld op zonder vergunning. De rechter verklaarde zijn vorig jaar in beslag genomen propagandakar, vlaggen en borden verbeurd. Die borden, volgens Vrouwe een artistieke 'installatie', met foto’s van Syrische oorlogsgruwelen die hij steevast in Gaza situeerde met een collectebus ernaast, is hij dus kwijt. Deze rechtszaak is de eerste in een reeks, omdat Vrouwe sindsdien diverse malen opnieuw is aangehouden wegens illegaal collecteren.

Tijdens de zitting verklaarde Vrouwe dat een vergunning 'al lang' was aangevraagd, terwijl hij daar de dag ervoor op internet nog hulp bij vroeg. Hij ontkende te hebben gecollecteerd, maar zei wel geld aangeboden te krijgen voor 'mensen met honger'. Maar een donatieoverzicht op internet meldt als begunstigden een ziekenhuis en 'gezinnen' waarmee hij 'in contact' staat. Onbekend is of hij daarmee doelt op zijn eigen gezin. Met andere woorden: Simon Vrouwe was volgens de rechter gewoon aan het bedelen.
Vrouwe kwam zonder advocaat of aanhang naar de rechtbank. Het vonnis werd met instemming begroet door diverse Joden die door Vrouwe en zijn aanhang op internet of op straat antisemitisch zijn benaderd of fysiek aangevallen.

Bron.

Bullebak José van Leeuwen beukt in op journalisten

Een verslaggever van omroep Powned is tijdens zijn werkzaamheden op het Plein voor de Tweede Kamer aangevallen door José van Leeuwen, een chronische activiste. De vrouw was - uiteraard - weer aanwezig bij een anti-Israël demonstratie. Wat ik me dan altijd afvraag is: Moeten die mensen niet eens werken?

Vijf jaar geleden ging Jose van Leeuwen ook al eens een medewerker van de omroep te lijf (zie video hieronder). Ze maakt onderdeel uit van het Diensten Onderzoek Centrum Palestina (DocP), een schimmige club van verwarde mensen die Nederlandse supermarkten bezoekt om naar Israëlische producten te speuren en op te roepen tot een boycot van spullen die in de 'bezette gebieden' zijn geproduceerd.
Ook Kees Madura, bloggend onder de naam keesjemaduraatje, kwam hardhandig in aanraking met José van Leeuwen. Hoewel hij een afspraak had om Divina Levrini te interviewen, vond José van Leeuwen het nodig om hem de zaal uit te werken.
Wat bezielt zwakzinnige bullebakken als José van Leeuwen en Simon Vrouwe om met oogkleppen op alleen Israel te beschuldigen van al het kwaad in de regio. Je hoort ze niet over het geweld van de Palestijnen dat de tegenreactie van Israel moet oproepen om publiciteit te genereren. Je hoort ze ook nooit over het immense leed in de buurlanden, zoals Syrië of Iraq.

Maar ja, dat ziektebeeld heet 'trapped thinking' ofwel 'gevangen zitten in je eigen denken'. Een studie concludeert: We concluded that mono-causal "trapped" thinking might contribute to (interpersonal) problems in BPD patients by fostering impulsive consequential behaviors, for example, harming one's self or others[1].

Tsja. Zoals de onderzoeker al aangeeft zijn deze malloten gewoon 'patiënten' die leiden aan een geestelijke stoornis.

[1] Schilling et al: Attributional "Tunnel Vision" in Patients With Borderline Personality Disorder in Journal of Personality Disorders - 2017

Het racisme van Gloria Wekker

Gloria Wekker (1950) ontving de Joke Smitprijs 2017 voor haar 'bijdrage aan de vrouwenemancipatie in Nederland'. Wekker zet zich in voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen, maar haar standpunten zijn beslist niet onomstreden.
In haar boek 'Witte onschuld: Paradoxen van kolonialisme en ras' probeert Gloria Wekker de alomtegenwoordigheid van racisme in de Nederlandse samenleving aan te tonen.

Schrijver en denker Theodor Holman poogt in een column grip te krijgen op de definitie van racisme zoals Wekker dat probeert te verwoorden. 'Hoe aardig en welopgevoed witte mensen ook doen tegen zwarte mensen, dat cultureel archief zorgt ervoor dat ze zelfs op een onbewuste manier racist zijn. Racisme als een vorm van erfzonde.'[1] Maar, zo schrijft hij, het werkt natuurlijk ook omgekeerd. Als wij blanken racist zijn, zijn zwarten (excusez le mot) dat ook. Behalve de huidskleur zijn we onderhuids toch allemaal hetzelfde?

Veel mensen vinden dat Gloria Wekker zichzelf helemaal geen wetenschapper mag noemen en alleen maar onderbuikgevoelens als wetenschappelijke feiten presenteert. Zie bijvoorbeeld hier. Ze poneert stellingen zonder enig bewijs te leveren. De blanken zijn racistisch, de zwarten zijn slachtoffer. Maar draai het eens om: doordat de zwarten ons beschuldigen van vermeend racisme zijn wij blanken ook slachtoffer.

Maar dat vermeende racisme van Wekker heeft natuurlijk te maken met onze koloniale geschiedenis. Wat Gloria niet kan of durft te zien is dat die historie haar en haar medestanders als Sunny Bergmans en Sylvana Simons heeft opgescheept met een grotesk minderwaardigheidscomplex. Die vermaledijde blanken hebben die zwarten ooit als slaven behandeld. Zij zijn dus slachtoffer van onze handelsgeest. En dat is juist hun erfzonde.

Het is zo betreurenswaardig dat dit soort mensen blijven hangen in het verleden, meent Heleen Mees. Daardoor verliezen ze de kans op een volwaardige deelname aan de samenleving. Niet onze samenleving, maar onze gezamenlijke samenleving. Dan ben je pas écht slachtoffer[2].

[1] Theodor Holman: Hoe weet Gloria Wekker dat allemaal? in Het Parool – 12dec17
[2] Heleen Mees: Racismedebat moet niet gaan over schuld en onschuld, maar over verloren potentie in Volkskrant – 28nov17

Simon Vrouwe: Hetze tegen Joodse agent

[1]
Nederlandse BDS-activisten zijn een persoonlijke hetze begonnen tegen de Amsterdamse politieagent Max Engelander. De beledigingen op sociale media werden in korte tijd van kwaad tot erger.
Voor wie het niet weet: BDS staat voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (tegen Israel). Wijkagent Max Engelander is het onderwerp geworden van een haatcampagne nadat op 16 februari een video van BDS-activist Simon Vrouwe op YouTube verscheen. In de video is te zien dat Vrouwes karretje vol posters met teksten als ‘Boycot Israël’ op het Amsterdamse Leidseplein in beslag wordt genomen door de politie. Hiertoe was opdracht gegeven door de Officier van Justitie nadat was geconstateerd dat Vrouwe – voor de zoveelste keer – stond te collecteren zonder vergunning. Engelander voerde het bevel uit. De verongelijkte Vrouwe filmde het hele gebeuren en zette de video online, met Engelander duidelijk in beeld.
[Simon Vrouwe - Professioneel Ophitser en Stalker]
De activist kreeg zijn karretje na ongeveer een week terug. Maar op de sociale-mediakanalen van Nederlandse BDS-groeperingen was de hetze al begonnen. Vrouwe wakkerde dat vuurtje met genoegen aan door beelden van Engelander online te zetten, met de beschuldiging dat de agent mensen zou hebben aangeraden om over de activist te klagen bij de gemeente. Op de openbare Facebookpagina van Vrouwe is de gang van zaken goed te volgen. Zo zijn er screenshots geplaatst door de anti-Israëlactivisten van BDS die de persoonlijke sociale-mediapagina’s van Engelander doorspitten. “Hij ging naar een Joodse scholengemeenschap!!” luidt de triomfantelijke 'vondst' van ene Joop Jansen. De groep zou ook foto's van Engelanders echtgenote hebben opgespoord. "Max Engelander is heel erg aangedaan door de hele situatie," laat politiewoordvoerder Sara Tillart weten.

Naast het spitten in de persoonlijke sfeer van Engelander worden ook ernstige beledigingen gedaan. "Overijverige zionistische diender. Vroeger had je ook zulke NSB’ers", schrijft dwaalgeest en toetsenbordterrorist Ansje Arborosa. "Je hebt zijn kop er goed op nu Simon, prima," tikt de vrouw onder een screenshot waarop Engelander duidelijk herkenbaar is. Verder spreken BDS-leden over een ‘Amsterdamse Israëlische politiemacht’ waar Engelander lid van zou zijn. Het NIW beschikt over screenshots van al deze uitlatingen.
[Ansje Rozenboom - Dwaalgeest]
Woordvoerder Tillart laat weten dat Politie Amsterdam-Amstelland op de hoogte is van de situatie. "We zijn er intern mee bezig." Volgens de zegsvrouw beraadt Engelander zich nog over het al dan niet doen van aangifte. "Daarmee zouden wij als politie verdere actie kunnen ondernemen tegen deze personen, mits de gepleegde feiten daadwerkelijk strafbaar zijn. Daar moet goed naar gekeken worden, maar met aangifte is er kans op vervolging."

Agenten krijgen volgens Tillart steeds frequenter te maken met serieuze beledigingen en smaad op sociale media. "We horen het steeds vaker. Agenten zijn actiever op sociale media en daardoor zichtbaarder voor dit soort groepen." Het is niet gebruikelijk dat agenten zelf ingaan op beledigingen via internet, ook Engelander deed dit niet. Tillart: "Deze zaak ligt ook nog eens intern bij de portefeuille Discriminatie, gezien de Joodse achtergrond van de agent. Zij zijn nog in beraad over de kwestie. Dit speelde zich af op de openbare weg en daar mag in principe gefilmd worden. Maar als men zich schuldig maakt aan smaad en/of laster, heeft dat gevolgen."

En die gevolgen kunnen stevig uitpakken, mocht worden overgegaan tot vervolging. Mochten de fanatieke BDS’ers worden vervolgd voor belediging van een agent, dan hangt hen een geldboete van maximaal 3900 euro boven het hoofd. Ook kan het vonnis oplopen tot maximaal vier maanden gevangenisstraf.

Bron.

{2]
Vrouwe noemt zichzelf kunstenaar, maar is natuurlijk simepelweg een uitkeringstrekker met teveel vrije tijd. Die tijd besteed hij om te verkondigen dat de 'arme' Palestijnen door het 'fascisistische' Israel worden bezet, geterroriseerd en bedreigd.
[Simon Vrouwe]
Het opmerkelijke is nu dat Simon Vrouwe precies dezelfde tactieken toepast op een eerzame agent als waar hij Israel van beschuldigt. Maar dát snapt de ophitser en stalker Vrouwe natuurlijk weer niet.

Nee, hij reageerde verongelijkt op het stuk (en op dat in het Nieuw Israelitisch Weekblad). Hij verdraait moeiteloos de feiten. Tegelijkertijd weet Simon Vrouwe in een paar zinnen zoveel taalfouten te maken dat hij vrijwel analfabeet blijkt te zijn. Hij toont hiermee zelf aan dat zijn geestelijke vermogens maar beperkt zijn.
[Free Israel]
Zijn onverkorte reactie:
Weer een opgeblazen onzin verhaal Dat de agent een speciale hekel aan mij heeft is duidelijk. Op zijn facebook pagina is te vinden een Petitie tegen mijn 2016 (No Israel hate on Dam square- Sign the Petition ) Ok is er te vinden een Petitie voor het vrij laten van de soldaat die een gewonde Palestijn door schiet. De afgelopen maand is er niets voor zo ver ik weet niet gebeurd. Ik vind het schandalig dat de agent mensen aanmoedigt een klacht in te dienen en mensen aan te sporen om valse aangiften te doen. Het is teuterig dat de gemeente mij verbied om mensen te helpen in de grootse gevangenis van de wereld, de gemeente Amsterdam steunt de portwachters van de hel dat is heel treurig.

Simon Vrouwe (@vrouwe) is iemand die vrijheid van meningsuiting hoog in zijn vaandel heeft staan, maar bedoelt daarmee natuurlijk slechts zijn eigen vrijheid van meningsuiting. Die van anderen moeten gekortwiekt worden, want dat is uiteraard kwetsend. Vandaar dat ik direct een blok op twitter van hem kreeg. 

Wie heeft nog vijanden nodig als je zulke vrienden hebt...

Case closed.