Enkele gedachten over de MeToo-discussie

Laat ik voorop stellen dat seksuele intimidatie, seksueel misbruik en verkrachtingen met kracht dienen te worden bestreden. Nee is nee. Zo simpel is het.

De eerste actrice die in Amerika de machtige bullebak Harvey Weinstein durfde te beschuldigen was moedig. Heel moedig.
Nu zit Weinstein in het gevang en nu rollen de actrices over elkaar heen om te verkondigen dat ook zij slachtoffer van de grijpgrage handen van Weinstein zijn geweest. Is dat moedig?

Nee, de beroemde actrices, die jaren geleden door Weinstein aangevallen of misbruikt zijn, hadden direct nadat het voorval had plaats gevonden een aangifte tegen de man moeten doen. Als dat toen gebeurd was, zouden zijn misdaden al veel eerder aan het licht gekomen zijn. Dan zou een hele generatie van jonge actrices beschermd zijn geweest.

Dat is niet gebeurd. Misschien zijn al die beroemde actrices daardoor wel een beetje medeplichtig geweest aan het voortduren van het misselijke gedag van Harvey Weinstein.

In Amerika noemen zoiets een conspiracy of silence.

Zie ook hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten